ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:

  • A. Trùng ngưng 
  • B. Xà phòng hóa
  • C. Este hóa
  • D. Tráng gương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng thủy phân este trong kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF