AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là:

  • A. 7,2.
  • B. 4,8.
  • C. 6,0.
  • D. 5,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ số axit = (0,0015×56×1000)/14=6,0

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>