AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. X có công thức phân tử là:

  • A. C5H10O2 
  • B. C2H4O2
  • C. C3H6O2
  • D. C4H8O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Glucozo và Fructo là đồng phân của nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>