ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở X,Y,Z có tỉ lệ  mol tương ứng là 2:3:4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X,Y,Z =16, A và B là aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Nếu đốt cháy 4x mol X và 3x mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được N2 , 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a gần nhất là:

  • A. 0,65
  • B. 0,69
  • C. 0,67
  • D. 0,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng số liên kết peptit trong X; Y; Z là 16

  Tổng các amino axit trong X; Y; Z  là 16 + 3 = 19

  Nếu đốt cháy 4x mol X hoặc 3x mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau

  => nC(X):nC(Y) = 3:4

  Gọi số amino axit trong X; Y; Z lần lượt là x; y; z có  x + y + z = 19

  Lại có: nX : nY : nZ = 2 : 3 : 4 = 2b : 3b : 4b

  Bảo toàn amino axit: 2bx + 3by + 4bz = 0,29 + 0,18 = 0,47 mol

  =>2x + 3y + 4z = 0,47/b

  Vì x; y; z là số tự nhiên nên  b phải là ước của 0,47

  Dựa vào x + y + z = 19 =>  2x+3y+4z < 4×19=76  =>  b = 0,01

  => 2x + 3y + 4z = 47

  Ta thấy số mol T + (số mol liên kết peptit) H2O  =  0,29 mol A + 0,18 mol B

  =>\({N_{{H_2}O}} = 0,47 - 2b - 3b - 4b = 0,38\)

  Bảo toàn khối lượng: 0,29MA + 0,18MB = 35,97 + 0,38.18 = 42,81g

  => 29MA + 18MB = 4281

  => MA = 75 (C2H5O2N); MB = 117 (C5H11O2N)

  Bảo toàn C: \({n_{C(T)}}\)=1,48 mol

  Bảo toàn H: \({n_{H(T)}} = {n_{H(A,B)}} - 2{n_{{H_2}O}} = 2,67\) (mol)

  Nếu m gam X chứa 0,74 mol C thì sẽ có 1,335 mol H

  => \({n_{{H_2}O}} = 0,6675\) mol

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON