AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Saccarozơ, etyl fomat và Ala-Gly-Ala tham gia phản ứng thủy phân

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>