ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho  0,1 mol alanin phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B, làm bay hơi dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

  • A. 19,875 gam
  • B. 11,10 gam
  • C. 8,775 gam
  • D. 14,025 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2NC2H4COOH + HCl →HOOCC2H4NH3Cl

  0,1→                        0,1         0,1

  HOOCC2H4NH3Cl + 2NaOH → H2NC2H4COONa +NaCl +2H2O

     0,1 →                                                           0,1          0,1

  NaOH +HCl → NaCl +H2O

                0,05→    0,05

   \({m_{{\rm{ Chat ran khan}}}} = (0,1 + 0,05).58,5 + 0,1.111 = 19,875(gam)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1