AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là:

  • A. C15H31COONa và glixerol 
  • B. C15H31COONa và etanol
  • C. C17H33COONa và glixerol
  • D. C17H35COONa và glixerol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C3H5(OOCC17H33)3 +3NaOH → C3H5(OH)3 + 3 C17H33COONa

  (Triolein)                                      (glixerol)           (natri oleat)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF