ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là:

  • A. C15H31COONa và glixerol 
  • B. C15H31COONa và etanol
  • C. C17H33COONa và glixerol
  • D. C17H35COONa và glixerol
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C3H5(OOCC17H33)3 +3NaOH → C3H5(OH)3 + 3 C17H33COONa

  (Triolein)                                      (glixerol)           (natri oleat)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1