RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là:

  • A. Cu(OH)2/ OH- 
  • B. Dung dịch NaCl
  • C. Dung dịch NaOH
  • D. Dung dịch HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tripeptit phản ứng với Cu(OH)2/ OH- tạo phức tím, còn đipeptit không phản ứng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>