• Câu hỏi:

  Cho các chất sau : C6H5NH2 (1); CH3NH2 (2); NH3 (3). Trật tự tăng dần tính bazo từ trái qua phải là:

  • A. (2),(3),(1)
  • B. (1),(2),(3)
  • C. (3),(2),(1)
  • D. (1),(3),(2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Amin no bậc 2,3> amin no bậc 1>NH3> anilin

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC