ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau : C6H5NH2 (1); CH3NH2 (2); NH3 (3). Trật tự tăng dần tính bazo từ trái qua phải là:

  • A. (2),(3),(1)
  • B. (1),(2),(3)
  • C. (3),(2),(1)
  • D. (1),(3),(2)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Amin no bậc 2,3> amin no bậc 1>NH3> anilin

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1