ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau : C6H5NH2 (1); CH3NH2 (2); NH3 (3). Trật tự tăng dần tính bazo từ trái qua phải là:

  • A. (2),(3),(1)
  • B. (1),(2),(3)
  • C. (3),(2),(1)
  • D. (1),(3),(2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Amin no bậc 2,3> amin no bậc 1>NH3> anilin

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON