ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không thuộc cacbohidrat:

  • A. Saccarozo
  • B. Xenlulozo
  • C. Glyxin
  • D. Glucozo
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Glyxin là amino axit

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1