AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không thuộc cacbohidrat:

  • A. Saccarozo
  • B. Xenlulozo
  • C. Glyxin
  • D. Glucozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Glyxin là amino axit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON