ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức của xenlulozo trinitrat là:

  • A. [C67O2(ONO2)3]n  
  • B. [C67O2(NO2)3]
  • C. [C67O(ONO2)3]n 
  • D. [C67O2(ONO3)3]n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hóa học:

  [C67O2(OH)3]n + 3n HNO3 [C67O2(ONO2)3]n +3n H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON