AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân biệt glucozo và fructozo bằng:

  • A. Nước Brom
  • B. Dung dịch AgNO3/NH3
  • C. Cu(OH)2
  • D. Giấy quỳ tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do glucozo làm mất màu nước brom còn fructozo thì không phản ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>