ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH( dư) thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

  • A. C2H5COOCH3
  • B. CH3COOC­2H5
  • C. HCOOCH2CH2CH3
  • D. HCOOCH(CH3)2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MX=5,5 ×16=88 => X: C4H8O2

  Do X là este no đơn chức nên nmuối = nX = 2,2/88 = 0,025 (mol)

  Mmuối=2,05/0,025=82 => muối : CH3COONa

  =>Công thức cấu tạo thu gọn của X là: CH3COOC2H5

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1