AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Polime X có phân tử khối là 280.000 với hệ số trùng hợp n=10.000. X là:

  • A. (-CF2-CF2-)n 
  • B. (-CH2-CH2-)n 
  • C. (-CH2-CHCl-)n
  • D. (-CH2-CH-)n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mmonome=280.000/10.000=28   => Đáp án B 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>