ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Polime X có phân tử khối là 280.000 với hệ số trùng hợp n=10.000. X là:

  • A. (-CF2-CF2-)n 
  • B. (-CH2-CH2-)n 
  • C. (-CH2-CHCl-)n
  • D. (-CH2-CH-)n
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mmonome=280.000/10.000=28   => Đáp án B 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1