AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 9 gam este của một axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi este đó là:

  • A. Etyl axetat  
  • B. Metyl axetat 
  • C. Propyl fomat 
  • D. Metyl fomat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có: neste = nNaOH = 0,15 mol

  Meste= 9/0,15 =60 => este là : HCOOCH3 (metyl fomat)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>