AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

  • A. CH3COOH
  • B. H2N-CH2-COOH
  • C. CH3NH2
  • D. C6H5NH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do CH3NH2 có tính bazo (mạnh hơn amoniac)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>