ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chất làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

  • A. CH3COOH
  • B. H2N-CH2-COOH
  • C. CH3NH2
  • D. C6H5NH2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do CH3NH2 có tính bazo (mạnh hơn amoniac)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1