AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?

  • A. Anilin
  • B. Metyl amin 
  • C. Đimetyl amin
  • D. Amoniac

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đimetyl amin > Metyl amin > Amoniac > Anilin

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>