AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 11,25 gam glucozo lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là:

  • A. 80%
  • B. 70%
  • C. 85%
  • D. 75%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

  Hiệu suất= (số mol CO2 /2 )/(số mol glucozo) = (0,1/2)/(11,25/180) = 80%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>