AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chất đồng phân với nhau là:

  • A. Saccarozo và glucozo
  • B. Saccarozo và fructozo
  • C. Tinh bột và xenlulozo 
  • D. Glucozo và fructozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>