YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozo thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là

  • A.  21,0 kg
  • B. 63,0 kg
  • C. 23,3 kg
  • D. 70,0 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  [C67O2(OH)3]n + 3n HNO3 → [C67O2(ONO2)3]n +3n H2O

                                     0,6                    ←0,2/n

  \({m_{{\rm{dd HN}}{{\rm{O}}_3}{\rm{ can}}}} = 0,6.\frac{{63}}{{60\% .90\% }} = 70kg\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON