RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một este X thu được \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}\) . Este đó là:

  • A. No, mạch hở.
  • B. Hai chức no mạch hở
  • C. Đơn chức no, mạch hở.
  • D. Đơn chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đốt cháy hoàn toàn một este X thu được \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}\) . Este đó chứa 1 liên kết pi

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>