ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ NaOH, sản phẩm thu được là:

  • A. CH3COONa và CH3OH 
  • B. HCOONa và CH3OH
  • C. CH3COONa và C2H5OH
  • D. HCOONa và C2H5OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF