ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức, mạch hở X bằng 1 lượng không khí chứa 20% thể tích O2, còn  lại là N2) vừa đủ, thu được 0.08 mol CO2; 0.1 mol H2O và 0.54 mol N2. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên là 1
  • B. X là amin bậc 2
  • C. Số nguyên tử C trong phân tử  X là 3
  • D. Số nguyên tử H trong phân tử  X là 7
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn O

  \({n_{{O_2}}} = 0,08 + \frac{{0,1}}{2} = 0,13\)

  ⇒ nN2 (KK) = 4.0,13 = 0,52 mol

  C:H:N= 0,08 : 0,2 :0,04= 2:5:1

  Do X là amin đơn chức, mạch hở ⇒ X là C2H5N (CH2=CH-NH2)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1