ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 23 gam ancol etylic với 24 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 28,16 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

  • A. 64%
  • B. 80%
  • C. 85,23% 
  • D. 81,68%
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có: \({n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,5;{\rm{ }}{{\rm{n}}_{C{H_3}COOH}} = 0,4;{\rm{   }}{{\rm{n}}_{{\rm{es}}te}} = 0,32\)

  C2H5OH + CH3COOH →CH3COOC2H5  + H2O

  Nếu phản ứng hoàn toàn thí axit hết còn ancol dư, tạo 0,4 mol este

  Nên hiệu suất = 0,32/0,4=80%

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1