AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Biết trong thời gian 20 s thì vật thực hiện  được 50 dao động toàn phần và vận tốc cực đại bằng 20π cm/s. Nếu chọn gốc thời gian lúc vật đi  qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:

  • A. \(x = 5\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)cm\)
  • B. \(x = 4\cos \left( {5\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)cm\)
  • C. \(x = 5\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)cm\)
  • D. \(x = 4\cos \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về phương trình dao động điều hòa

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{20}}{{50}} = 0,4\,(s)\,\, \Rightarrow \,\,\omega = \frac{{2\pi }}{T} = 5\pi (rad/s)\)

  Vận tốc cực đại :  \({v_{\max }} = \omega A\,\, \Rightarrow A = \frac{{{v_{\max }}}}{\omega } = \frac{{20\pi }}{{5\pi }} = 4\,\,(cm)\)

  Tại t=0 , vật đi qua VTCB theo chiều âm ⇒ pha ban đầu   \(\varphi = \frac{\pi }{2}\,\,rad\)

  ⇒ PT dao động:  \(x = 4\cos \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>