AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm. Pha dao động của vật phụ thuộc thời gian theo đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là:

  • A. \(x = 10\cos (\pi t - \pi /3)\)
  • B. \(x = 10\cos (2\pi t - \pi /3)\)
  • C. \(x = 10\cos (\pi t + \pi /3)\)
  • D. \(x = 10\cos (2\pi t + \pi /3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pha của vật là\(\varphi = \omega t + {\omega _0}\) . Dựa vào đồ thị ta có

  + Tại thời điểm t = 0,025 s ta thấy\(\varphi = 1,2\)  rad.

  + Tại thời điểm t = −0,15 s ta thấy\(\varphi = 0,1\)  rad.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA