AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh gốc tọa độ O với phương trình lần lượt là \({x_1} = 4\cos \left( {4t + \frac{\pi }{3}} \right)\) (cm) và \({x_2} = 4\sqrt 2 \cos \left( {4t + \frac{\pi }{{12}}} \right)\) (cm), trong đó t tính bằng giây. Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm sáng có giá trị cực đại là:

  • A. \(16\sqrt 2 cm/s\)
  • B. 16cm/s
  • C. 4cm/s
  • D. \(16\sqrt 5\) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{ \begin{array}{l} {v_1} = - 16\sin \left( {4t + \frac{\pi }{3}} \right)\\ {v_2} = - 16\sqrt 2 \sin \left( {4t + \frac{\pi }{{12}}} \right) \end{array} \right. \Rightarrow\)

  vtương đối \(= \left| {{v_1} - {v_2}} \right| = 16\sin \left( {4t - \frac{\pi }{6}} \right) \Rightarrow {v_{{\rm{max}}}} = 16cm/s\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>