AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s và có cơ năng 0,18J. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, lấy \({\pi ^2} = 10\) . Tại li độ \(3\sqrt{2}\) cm, tỉ số động năng và thế năng là

  • A. 1
  • B. 7
  • C. \(\frac{5}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{7}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ năng  \(\frac{1}{2}k{A^2} = \frac{1}{2}m.{\left( {\frac{{2\pi }}{T}} \right)^2}.{A^2} = \frac{1}{2}.0,1{\left( {\frac{{2\pi }}{{0,2}}} \right)^2}{A^2} = 0,18 \to A = 6cm\)

  Thế năng  \(\frac{1}{2}k{x^2} = \frac{1}{2}m.{\left( {\frac{{2\pi }}{T}} \right)^2}.{x^2} = \frac{1}{2}.0,1{\left( {\frac{{2\pi }}{{0,2}}} \right)^2}{\left( {\frac{{3\sqrt 2 }}{{100}}} \right)^2} = 0,09J\)

  Động năng  \({{\rm{W}}_d} = 0,18 - 0,09 = 0,09J\)

  Suy ra:   \(\frac{{{{\rm{W}}_d}}}{{{{\rm{W}}_t}}} = 1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>