AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ là đồ thị biễu diễn độ dời của dao động x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 4\cos (10\pi t + \frac{{2\pi }}{3})cm\)
  • B. \(x = 4\cos (20\pi t + \frac{{2\pi }}{3})cm\)
  • C. \(x = 4\cos (10t + \frac{{5\pi }}{6})cm\)
  • D. \(x = 4\cos (20t - \frac{\pi }{3})cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu kỳ dao động của vật \(\frac{T}{2} = \frac{{2,2}}{{12}} - \frac{1}{{12}} = \frac{{1,2}}{{12}}s\)

  \(\omega = \frac{{2\pi }}{{\frac{{1,2}}{{12}}}} = 20\pi \,\,rad/s\)

  Tại thời điểm t = 0

  \(\left\{ \begin{array}{l} {x_0} = - 2cm\\ {v_0} < 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4\cos {\varphi _0} = - 2\\ \sin {\varphi _0} > 0 \end{array} \right. \Rightarrow {\varphi _0} = \frac{{2\pi }}{3}rad\)

  \(\Rightarrow x = 4\cos \left( {20\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)\,cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA