YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc có độ lớn 0,4π (m/s). Gọi mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí \(2\sqrt 3\) theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 4\cos \left( {10\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
  • B. \(x = 4\cos \left( {20\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
  • C. \(x = 2\cos \left( {20\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
  • D. \(x = 2\cos \left( {10\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biên độ dao động của vật là:  \(A = \frac{l}{2} = \frac{8}{2} = 4(cm)\)

  Đổi đơn vị  \(0,4\pi (m/s) = 40\pi (cm/s)\)

   Khi đó tần số góc của vật là .\(\omega = \frac{{{v_{\max }}}}{A} = \frac{{40\pi }}{4} = 10\pi\)

  Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí \(2\sqrt 3\) theo chiều dương nên pha ban đầu của vật là  \(- \frac{\pi }{6}\)

  Do đó phương trình dao động của vật là  \(x = 4\cos \left( {10\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>