AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động theo phương trình \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\,\,cm\) . Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm  \(t = \frac{T}{3}\)  là

  • A. 0 rad. 
  • B. – π/3 rad.  
  • C. 2π/3 rad
  • D. π/3 rad.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  PT dao động:  \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\,\,cm\)

  ⇒ Pha dao động tại thời điểm  \(t = \frac{T}{3}\) là \(\omega t - \frac{\pi }{3} = \frac{{2\pi }}{T}\frac{T}{3} - \frac{\pi }{3} = \frac{\pi }{3}\,(rad)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>