AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x=5\cos(5\pi t+\frac{\pi }{2})cm\). Sau bao lâu kể từ lúc t = 0, vật đi được quãng đường là 42,5 cm? 

  • A. \(\frac{5}{6}s\)
  • B. \(\frac{13}{15}s\)
  • C. \(\frac{2}{5}s\)
  • D. \(\frac{17}{5}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tại t=0: \(\left\{\begin{matrix} x=5\cos\frac{\pi }{2}=0\\ v=-25\pi \sin\frac{\pi }{2}> 0 \end{matrix}\right.\)
  Do đó lúc t = 0 vật ở vị trí cân bằng và đi theo chiều âm thì sau khi đi được quãng đường S = 42,5 cm = 2.4A + 0,5A vật đến vị trí x = -2,5 cm = -0,5A.

  Vậy thời gian vật đi được quãng đường 42,5 cm là \(t=2T+\frac{T}{12}=\frac{5}{6}s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>