YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, ở thời điểm  \({t_1} = \frac{\pi }{6}s\)  vật chưa đổi chiều chuyển động, động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Từ lúc đầu đến thời điểm \({t_2} = \frac{{5\pi }}{{12}}s\) vật đi được quãng đường 12 cm. Tốc độ ban đầu của vật là

  • A. 8 cm/s
  • B. 16 cm/s
  • C. 10 cm/s
  • D. 20 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ban đầu vật đi qua vị tí cân bằng do đó \({E_d} = E\). Tại thời điểm \({t_1} = \frac{\pi }{6}s\), động năng giảm 4 lần vậy thế năng tại thời điểm này là

  \({E_t} = E - \frac{E}{4} = \frac{{3E}}{4} \Rightarrow x = \frac{{\sqrt 3 }}{2}A;{t_1} = \frac{T}{6} \Rightarrow T = \pi s;\varphi = \omega {t_2} = \frac{{5\pi }}{6}rad\)

  \(S = 1,5A = 12 \Rightarrow A = 8cm\)

  \(\Rightarrow {v_0} = {v_{\max }} = \omega A = 2.8 = 16cm/s\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>