YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m=1kg dao động điều hòa với phương trình:  \(x=5cos(\pi t-\frac{\pi }{2})(cm)\)
  Lực kéo về tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s có độ lớn là:

  • A. -0,25N
  • B. 0,5N
  • C. -0,5N
  • D. 0,25N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(k=m\omega ^{2}=1.\pi ^{2}=10N/m\)
  \(x=5cos(\pi .0,5-\frac{\pi }{2})=5cm=0,05m\)
  Khi đó: \(F_{hp}=-kx=-10.0,05=-0,5N\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA