AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Cơ năng của vật là 250 J. Lấy \({\pi ^2} = 10\) . Khối lượng của vật là:

  • A. 5000 kg
  • B. 500 kg
  • C. 50 kg
  • D. 0,5 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ hình vẽ ta thu được \(\left\{ \begin{array}{l} A = 10cm\\ T = 2{\rm{s}} \Rightarrow \omega = \pi \,\,ra{\rm{d}}.{s^{ - 1}} \end{array} \right.\)

  Cơ năng của con lắc

  \(E = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2} \Rightarrow m = \frac{{2{\rm{E}}}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = \frac{{2.250}}{{{{\left( \pi \right)}^2}{{\left( {{{10.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} = 5000kg\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>