AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 5\cos \left( {6\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)cm\)  (t tính bằng s). Vật qua vị trí x = 2,5cm lần thứ 2015 vào thời điểm

  • A. \(\frac{{24169}}{{72}}s\)
  • B. \(\frac{{24169}}{{36}}s\)
  • C. \(\frac{{12072}}{{24}}s\)
  • D. \(\frac{{24269}}{{32}}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 2,5 \(\sqrt 2\) do đó trong chu kỳ đầu tiên và các chu kỳ tiếp theo vật đi qua vị trí 2,5cm 2 lần.

  Vậy để vật đi qua vị trí 2,5 với 2015 thì vật phải thực hiện \(1007T + \frac{{0,5}}{4}T = \frac{{24169}}{{72}}s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA