AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Biết phương trình vận tốc của chất điểm là  \(v = 20\pi \cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm/s. Phương trình dao động của chất điểm có dạng 

  • A. \(x = 10\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\) cm
  • B. \(x = 10\cos \left( {2\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)\) cm
  • C. \(x = 20\cos \left( {2\pi t + \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm
  • D. \(x = 20\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)

  ⇒ \(v = {x^/} =  - \omega .A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = \omega .A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\)

  Theo giả thiết :

  \(v = 20\pi \cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right) =  - 10.2\pi \sin \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)

  \( \Rightarrow A = 10,\,\varphi  =  - \frac{\pi }{3}\)

  Vậy phương trình dao động của chất điểm có dạng : \(x = 10\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)

  ⇒ chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>