YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Biết phương trình vận tốc của chất điểm là  \(v = 20\pi \cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm/s. Phương trình dao động của chất điểm có dạng 

  • A. \(x = 10\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\) cm
  • B. \(x = 10\cos \left( {2\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)\) cm
  • C. \(x = 20\cos \left( {2\pi t + \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm
  • D. \(x = 20\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)

  ⇒ \(v = {x^/} =  - \omega .A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = \omega .A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\)

  Theo giả thiết :

  \(v = 20\pi \cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right) =  - 10.2\pi \sin \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)

  \( \Rightarrow A = 10,\,\varphi  =  - \frac{\pi }{3}\)

  Vậy phương trình dao động của chất điểm có dạng : \(x = 10\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)

  ⇒ chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19630

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON