• Câu hỏi:

  Đồ thị dưới đây biểu diễn x = Acos(ωt +φ). Phương trình dao động là

  • A. x = 10cos(8πt) cm.
  • B. x = 10cos(4t + π/2) cm.
  • C. x = 10cos(πt/2) cm.            
  • D. x = 4cos(10t) cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động điều hòa kết hợp với kĩ năng đọc đồ thị

  Từ đồ thị ta thấy:

  + Biên độ dao động A = 10 cm

  + Chu kì dao động T = 4s => tần số góc ω = 2π/T = π/2 rad/s

  + Tại t = 0, vật đang ở vị trí x = 10 cm => pha ban đầu φ = 0

  => PT dao động: x = 10cos(πt/2) cm

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC