MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình \(x = 5\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)cm\) .Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ \({x_1} = - 2,5cm\) đến \({x_2} = 2,5\sqrt 3 cm\) 

  • A. \(\frac{5}{{48}}s\)
  • B. \(\frac{5}{{24}}s\)
  • C. 0,125s
  • D. 0,15s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ \({x_1} = - 2,5cm\)  đến \({x_2} = 2,5\sqrt 3 cm\) là góc \(\frac{\pi }{2}\) tương ứng với 0,25 T = 0,125s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA