YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một dao động điều hòa có phương trình vận tốc \(v = 20\pi \cos \left( {5\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)cm/s\) . Thời điểm mà vật đi qua vị trí có tọa độ  và đang chuyển động theo chiều dương là

  • A. \(\frac{1}{{40}}s\)
  • B. \(\frac{1}{{10}}s\)
  • C. \(\frac{1}{{30}}s\)
  • D. \(\frac{1}{{20}}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình dao động của vật là:

  \(x = 4\cos \left( {5\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)cm\)

  Tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí +2 và chuyển động theo chiều dương khi vật đi qua vị trí \(2\sqrt 3\)  thì vật quét được 1 góc là

  \(\begin{array}{l} \frac{\pi }{6}:T \to 2\pi \Rightarrow \frac{\pi }{6} \to \frac{T}{{12}}\\ T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{5\pi }} = \frac{2}{5}s \Rightarrow \frac{T}{{12}} = \frac{1}{{30}}s \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>