YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,625s và t2 = 2,375s; tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 (cm/s) và li độ x0 (cm) của vật thỏa mãn hệ thức:

   

  • A. \({x_0}{v_0} = 12\pi \sqrt 3\)
  • B. \({x_0}{v_0} = - 12\pi \sqrt 3\)
  • C. \({x_0}{v_0} = 4\pi \sqrt 3\)
  • D. \({x_0}{v_0} = - 4\pi \sqrt 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Từ giả thiết ta được \({t_2} - {t_1} = 0,75s = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 1,5s \Rightarrow \omega = \frac{{4\pi }}{3}rad/s\)

  + vtb = 16cm/s nên 2A = 16.0,75   ⇒ A = 6cm

  + Thời điểm \(t = 1,625s = \frac{{13T}}{{12}} = T + \frac{T}{{12}}\) giả sử vật ở biên dương, vậy thời điểm t = 0, vật ở vị trí

  \(\left\{ \begin{array}{l} {x_0} = \frac{{6\sqrt 3 }}{2} = 3\sqrt 3 \\ {v_0} = + \frac{{{v_{\max }}}}{2} = 4\pi cm/s \end{array} \right. \Rightarrow {x_0}{v_0} = 12\pi \sqrt 3\)

   

  Nếu tại thời điểm t = 0 vật ở biên âm cũng cho ta kết quả tương tự.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>