YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm khối lượng m = 100g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Ở thời điểm t bất kỳ li độ của hai dao động thành phần này luôn thỏa mãn \(16{x_1}^2 + 9{x_2}^2 = 36\)( x1 và x2 tính bằng cm ). Biết lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là F = 0,25 N. Tần số góc của dao động là

  • A. 8 (rad/s)
  • B. 10 (rad/s)
  • C. 4π (rad/s)
  • D. 10π (rad/s)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đầu bài  \(16{x_1}^2 + 9{x_2}^2 = 36 \to \frac{{{x_1}^2}}{{1,{5^2}}} + \frac{{{x_2}^2}}{{{2^2}}} = 1\)nên hai dao động  vuông pha nhau, dao động 1 có A1 = 1,5 cm, dao động 2 có A2 = 2 cm. Vì hai dao động vuông pha nhau nên  \(A = \sqrt {{A_1}^2 + {A_2}^2} = 2,5cm = 0,025m\)

  + Tính \(\omega\): Ta có  \({F_{\max }} = m{\omega ^2}.A \to \omega = \sqrt {\frac{{{F_{\max }}}}{{m.A}}} = 10(rad/s)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA