YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với biên độ 13 cm từ vị trí biên dương, sau khoảng thời gian r vật đi được quãng đường 13,5 cm. Sau khoảng thời gian 2t kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được quãng đường là

  • A. 267,51 cm
  • B. 267,15 cm
  • C. 263,65 cm
  • D. 260,24 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại thời điểm t = 0, phương trình dao động của vật là: x = 13 cos\(\omega\) t (cm)

  Tại thời điểm t, vật đi được s_1 = 135 cm = 2 x 4A + 5 

  \(\Rightarrow t = 2 T + 0,5 T + \frac{arccos\frac{8}{13}}{2 \pi}(\approx 2,645 T)\)

  Suy ra: 2t = 5,289T ⇒ s2 = 5 x 4A + A + 3,15 = 276,15 cm

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA