YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai chất điểm P, Q cùng xuất phát từ gốc và bắt đầu dao động điều hòa cùng theo trục Ox với cùng biên độ nhưng chu kì lần lượt là 3 s và 6 s. Tỉ số độ lớn vận tốc của P và Q khi chúng gặp nhau là bao nhiêu?

  • A. 2:1
  • B. 1:2
  • C. 1:3
  • D. 3:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong dao động điều hòa của vật, li độ và vận tốc luôn vuông pha nhau, với hai đại lượng vuông pha ta luôn có:

  \({\left( {\frac{x}{A}} \right)^2} + {\left( {\frac{v}{{\omega A}}} \right)^2} = 1 \Rightarrow \left| v \right| = \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| {{v_1}} \right| = {\omega _1}\sqrt {A_1^2 - x_1^2} \\ \left| {{v_2}} \right| = {\omega _2}\sqrt {A_2^2 - x_2^2} \end{array} \right.\)

  Lập tỉ số:

  \(\frac{{\left| {{v_1}} \right|}}{{\left| {{v_2}} \right|}} = \frac{{{\omega _1}\sqrt {A_1^2 - x_1^2} }}{{{\omega _1}\sqrt {A_1^2 - x_1^2} }}\)

  Với   \(\,\,{A_1} = {A_2};\,\,\,{x_1} = {x_2}\)

  \( \Rightarrow \,\frac{{\left| {{v_1}} \right|}}{{\left| {{v_2}} \right|}} = \frac{{{\omega _1}}}{{{\omega _1}}} = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = \frac{6}{3} = 2:1\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19636

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA