YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều \({u_1} = {U_1}\sqrt 2 \cos \left( {{\omega _1}t + {\phi _1}} \right)V\)  và  \({u_1} = {U_2}\sqrt 2 \cos \left( {{\omega _2}t + {\phi _2}} \right)V\) người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng \({P_{2ma{\rm{x}}}} = x\) . Giá trị của x gần giá trị nào sau đây nhất?

  • A. 112,5 Ω.
  • B. 106 Ω.
  • C. 101 Ω.
  • D. 108 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Khi R = a thì P1 = P2

  + Xét P1:      Khi R = 20 và R = a thì P1 = \(\frac{{U_1^2}}{{20 + a}} = 100\)

  + Xét P2:      Khi R = 145 và R = a thì P2 =  \(\frac{{U_2^2}}{{145 + a}} = 100\)

  + Mà         \({P_{1\max }} = \frac{{U_1^2}}{{2\sqrt {20a} }},{P_{2\max }} = \frac{{U_2^2}}{{2\sqrt {145a} }} \Rightarrow P_{2\max }^{} = x = 104W\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON