AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với \({u_{AB}} = \sin 100\pi t(V)\) và \({u_{BC}} = \sqrt 3 \sin (100\pi t - \frac{\pi }{2})(V).\)   Biểu thức điện áp \({u_{AC}}\) là :

  • A. \({u_{AC}} = 2\sin \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)(V)\)
  • B. \({u_{AC}} = 2\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t} \right)(V)\)
  • C. \({u_{AC}} = \sqrt 2 \sin \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)(V)\)
  • D. \({u_{AC}} = 2\sin \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \({u_{AB}} + {u_{BC}} = {u_{AC}} = \sin 100\pi t + \sqrt 3 \sin (100\pi - \frac{\pi }{2}) = 2\sin (100\pi - \frac{\pi }{3})(V)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>