YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nhóm học sinh dùng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai bản của một tụ điện. Đường đặc tính V- A của tụ điện vẽ theo số liệu đo được như hình bên. Nếu nhóm học sinh này tính dung kháng của tụ điện ở điện áp 12 V thì giá trị tính được là                 

  • A. ZC = 45,0 ± 7,5 (W).  
  • B. ZC = 50,0 ± 8,3 (W).   
  • C. ZC = 5,0 ± 0,83 (W).      
  • D. ZC = 4,5 ± 0,83 (W).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ độ thị ta thấy khi \(U = 0,12V\) thì \(I = 0,024{\rm{A}}\)

  Vậy \(\overline {{Z_C}}  = \frac{{0,12}}{{0,014}} = 5\Omega \)

  Sai số tuyệt đối của mỗi phép đo được lấy bằng một độ chia nhỏ nhất vậy \(\Delta U = 0,01V\) , \(\Delta I = 0,002A\)

  Ta có:

  \({Z_C} = \frac{U}{I} \Rightarrow \Delta {Z_C} = \overline {{Z_C}} \left( {\frac{{\Delta U}}{{\overline U }} + \frac{{\Delta I}}{{\overline I }}} \right) = 0,83\Omega \)

  Vậy  \({Z_C} = 5,00 \pm 0,83\Omega \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA