AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy tăng áp có tỷ lệ số vòng dây ở hai cuộn dây là 0,5. Nếu ta đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 150V thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở sẽ là 240V. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là: 

  • A. \(\frac{5}{12}\)
  • B. \(\frac{13}{24}\)
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \(\frac{1}{\sqrt{168}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{U_{sc}}{U_d} = 0,5 \Rightarrow U_d = 300 V\)

  \(\Rightarrow U_r = \sqrt{U_d^2 - U_{TC}} = \sqrt{300^2 - 240^2} = 180 V\)
  \(\Rightarrow \frac{r}{Zl} = \frac{U_r}{U_{TC}} = \frac{180}{240} = \frac{3}{4}\)
  => Đáp án C. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>