AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = \({\rm{45}}\sqrt {{\rm{26}}} {\rm{.cos\omega t}}\) (V) (ω có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (với \({\rm{2L  >  C}}{{\rm{R}}^{\rm{2}}}\) ). Điều chỉnh  \({\rm{\omega }}\) đến giá trị sao cho \(\frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}}}}{{{{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{\rm{  =  }}\frac{{\rm{2}}}{{{\rm{11}}}}\)   thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

  • A. 180 V.
  • B. 205 V.
  • C. 165 V.
  • D. 200 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng kết quả bài toán tần số góc thay đổi để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt cực đại

  \({U_{Cma{\rm{x}}}} = \frac{U}{{\sqrt {1 - {n^{ - 2}}} }} = \frac{U}{{\sqrt {1 - {{\left( {\frac{{{Z_C}}}{{{Z_L}}}} \right)}^{ - 2}}} }} = \frac{{45\sqrt {13} }}{{\sqrt {1 - {{\left( {\frac{{11}}{2}} \right)}^{ - 2}}} }} = 165V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>