AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 μF. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có hai cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ  \({n_1} = 1350\) vòng/phút hoặc \({n_2} = 1800\)  vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

  • A. 0,2 H.
  • B. 0,8 H.
  • C. 0,7 H.
  • D. 0,6 H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  {\omega _{dd}} = {\omega _{roto}}.p \to \left\{ \begin{array}{l}
  {\omega _1} = 90\pi \\
  {\omega _2} = 120\pi 
  \end{array} \right.\\
  E \approx \omega \\
  Khi\,{P_1} = {P_2} \leftrightarrow {I_1} = {I_2}\,\, \Leftrightarrow \frac{{90{E_0}}}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {90\pi L - 20} \right)}^2}} }} = \frac{{120{E_0}}}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {120\pi L - 15} \right)}^2}} }}\\
   \to L = 0,477H
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>